Nieuwe Leliestraat 147 ● 1015 HC Amsterdam ● 06-17435358 ● info@errolgraf.nl

IT-Management & -Advies

De projecten die ik heb geleid zijn standaard via de Prince II methodiek uitgevoerd. In mijn projecten worden duidelijke en binnen tijd en geld haalbare doelen gesteld, waar draagvlak voor is.


Ik leid projecten en implementaties in het kader van veranderingstrajecten. Hierbij begeleid ik de medewerkers op weg naar de nieuwe situatie en geef advies over de te nemen stappen.

Ik sta daarbij in de veranderingstrajecten als intermediair in het midden tussen de medewerkers, het management en de IT professionals.

Ik heb veel ervaring met de opzet, invoering en beheer van diverse concernsystemen. Hierbij heb ik uitgebreide kennis van de inzet, het beheer en gebruik van grote systemen zoals die gebruikt worden door bibliotheken, archieven en universiteiten.

Ook heb ik specifieke kennis over de inrichting van grote depots van bibliotheken en archieven met gebruik van tools als barcode- en registratiesystemen.

De veranderingstrajecten en projecten kenmerken zich door een nauwe samenwerking met de medewerkers van de organisaties. Waarbij de ervaring en kennis van de medewerkers van groot belang zijn voor de keuzes bij de inrichting van de werkprocessen en bijbehorende systemen.

Sinds 2007 ben ik, na jarenlange ervaring als hoofd IT en projectleider IT, werkzaam als zelfstandig projectleider, adviseur en interim manager. Ik werk graag in organisaties in beweging en kom het best tot mijn recht in situaties waarin ik kan bijdragen aan het verbeteren van de inzet en het gebruik van informatiesystemen in de organisatie.