Nieuwe Leliestraat 147 ● 1015 HC Amsterdam ● 06-17435358 ● info@errolgraf.nl

IT-Management & -Advies

Kenmerken

ResultaatgerichtKlantgerichtBemiddelaar

Probleemoplossend vermogen

Kennis & ervaring

Afstemming IT met de primaire processen van de organisatie

Opzet en uitvoering informatiserings- en automatiseringsbeleid

Opzetten en inrichten en leiden van een Afdeling ICT, w.o. servicedesk, systeem- en functioneel beheer en opstellen IT begroting

Reorganisatie van IT bij fusies of veranderde omgeving en eisen

Advisering in te voeren systemen, o.a. bibliografische gegevens, documentbeheersing, beveiliging, helpdeskregistratie, studentinformatie

Leiding van projecten

Aannemen, coachen en beoordelen van personeel


Ik ben op 26 maart 1962 in Alkmaar geboren. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen en woon in Amsterdam. Naast werk hou ik mij bezig met hardlopen, theatervoorstellingen bekijken en kunstexposities bezoeken.