Nieuwe Leliestraat 147 ● 1015 HC Amsterdam ● 06-17435358 ● info@errolgraf.nl

IT-Management & -Advies

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (2009-2011)

Invoering Student Informatie Systeem (Peoplesoft's Campus Solutions), aanpassen werkprocessen, herpositionering functies, begeleiding medewerkers

Amsterdams Medisch Centrum (AMC) (2009-2010)

Voorbereiding en start project invoering Student Informatie Systeem (Peoplesoft's Campus Solutions)

Universiteitsbibliotheek (2007-2010)

Gang van het document; verbetering doorloopsnelheid, vernieuwde workflow, aanpassen werkprocessen, herpositionering functies, organisatorische en personele wijzigingen


Voorbereiding Nieuwe infrastructuur voor repositories voor wetenschappelijke publicaties (artikelen, dissertaties) van medewerkers van de UvA en voor scripties van de studenten van de UvA


Universiteitsbibliotheek (2012)

Invoering nieuwe multifunctionele bibliotheekkaart

Voor de studenten van de UvA en de HvA

Authenticatie bibliotheeksystemen van de UvA, HvA en AMC

Vernieuwing authenticatie door aansluiting op het landelijke authenticatie systeem Surffederatie ter vervanging van het lokale LDAP systeem.