Nieuwe Leliestraat 147 ● 1015 HC Amsterdam ● 06-17435358 ● info@errolgraf.nl

IT-Management & -Advies

Eye Filmmuseum - Invoering Barcodeersysteem (2015-2016) Haalbaarheidsstudie, implementatieplan en de implementatie van een barcodeersysteem (220.000 filmblikken gebarcodeerd) als plaatsingssysteem en voor de logistieke werkzaamheden in het Eye CollectieCentrum..

Advies over de inrichting van de filmdepots van Eye.

Programma Kunst Erfgoed en Archief (2017)

Afronding programma en transitie resultaten naar lijnorganisatie

Kunstuitleen (2018)

Ontwerp Kunstuitleen voor medewerkers VU op basis van de gebruikerscollectie van de VU kunstcollectie

Opgeruimd Staat Netjes

Herinrichting depot en invoering van een plaatsingssysteem op basis van barcodes met organisatorische en personele wijzigingen

Acquisitieproces

Ontwerp en opzet van een nieuw acquisitieproces met organisatorische en personele wijzigingen

Physical Asset Management

Selectie en implementatie van een collectie registratie systeem (Adlib)

Project Verbetering depots VU Universiteitsbibliotheek (2018)

Verbetering bewaarcondities (°C en %rV en vermindereing risico op wateroverlast) en plan voor nieuwe depots en vernieuwing inrichting depots Universiteitsbibliotheek